Thursday, October 30, 2014

BAGAIMANA MEMOHON SIJIL FARAID DARI MAHKAMAH SYARIAH

1.Download daripada laman web mahkamah syariah melaka http://www.mahsyariahmelaka.gov.my/web/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=36&Itemid=98
2. Isikan borang (bertaipkomputer) semua maklumat yang diperlukan. Buat salinan yang diperlukan.
3. Mahkamah akan menghantar notis tarikh perbicaraan biasanya tidak kurang daripada 1 bulan kepada pemohon. Sediakan saksi yang mencukupi minima 2 orang. Suami/isteri kepada pemohon juga boleh dijadikan saksi.

4. Soalan soalan di mahkamah adalah berkisar kepada hubungan dengan simati, perkahwinan simati misalnya berkahwin lebih dari satu kali samada ada meninggalkan waris dsbnya.

5 Yang arif hakim berpuashati dengan keterangan pemohon. Keputusan dikeluarkan dan akan dimaklumkan kepada pemohon tarikh mengambil sijil. berikut contoh sijil kematian yang diproses terbaharu di mahkamah syariah melaka.


No comments:

Post a Comment